donate to a
friend's fundraiser

banner-image

Gaeil na Gaillimhe CLG

Bunaíodh Gaeil na Gaillimhe CLG ag tús 2016 chun na cluichí Gaelacha agus an Ghaeilge a chur chun cinn i gCathair na Gaillimhe.
Anuraidh, chuaigh foireann na mban agus foireann na bhfear chun páirce i sraitheanna agus craobhacha peile na Gaillimhe. Is cumann muid a fheidhmíonn go hiomlán trí mheán na Gaeilge agus táimid ag fás agus ag forbairt i gcónaí. Is mian linn pobal bríomhar agus Gaelach a chruthú i gcroílár na cathrach. Beidh an dá fhoireann ag dul chun páirce arís i mbliana, agus tá bhur dtacaíocht uainn!

Baineann costais mhóra le club CLG a reáchtáil agus a fhorbairt agus chuireamar tús leis an bhfeachtas seo chun cabhair an phobail a lorg leis na costais sin. Is mian linn airgead a bhailiú chun trealamh a cheannach, ár bpáirc ar an gCladach a chothú agus chun aidhmeanna fadtéarmacha an chumainn a bhaint amach. Cabhróidh gach uile phingin linn Gaeil na Gaillimhe CLG a bhuanú sna blianta amach romhainn agus chun an Ghaeilge a spreagadh agus a chothú i measc na n-óg i gCathair na Gaillimhe.

Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil libh as ucht bhur dtacaíochta agus bhur gcúnaimh go léir.

Na Gaeil Abú!


Gaeil na Gaillimhe CLG was founded in early 2016 to promote Gaelic Games and the Irish language in Galway City. Last year, our ladies' and men's football teams took to the field in league and championship competitions. We are a club that operates entirely through Irish and
our aim is to create a vibrant community in the heart of Galway City. This year both teams will take to the field again, and we need your support!

The costs involved with running and developing a GAA club are significant and we have commenced this campaign to seek the support of the public in the next stage of our developmentWe hope to raise money in order to purchase equipment, to help maintain our current home pitch in the Claddagh and to help us realise the club's long term ambitions. Every cent will help us establish Gaeil na Gaillimhe CLG in the coming years, and to promote and encourage the Irish language amongst the young people of Galway City.

We would like to thank you all for every bit of help and support.

Na Gaeil Abú!


fundraisers

contact details

map-marker

ras na nGael, 45 Srid Dhoiminic, Gaillimh, Galway City, Galway

cause registration

Revenue (Charities Unit) (CHY): Cause

Back to Top

idonate was established in 2011 to assist charities & non profits in fundraising. Our aim is to provide tools for both charities and fundraisers to help raise much needed funds.